"> Απώθηση πτηνών - AΓΓΕΛΙΚΗ ΡΟΥΣΣΟΥ

Απώθηση πτηνών

Πρόταση μας το δίχτυ απώθησης
Είναι η πρόταση για να καλύψουμε τους φωταγωγούς και τις εσοχές. Η τοποθέτηση του γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην φαίνεται από απόσταση λίγων μέτρων. Το δίχτυ είναι από πολυαιθυλένιο ώστε να μην καταστρέφεται από την ηλιακή ακτινοβολία.

Το σύστημα απομάκρυνσης που θα χρησιμοποιηθεί έχει ορισμένα χαρακτηριστικά:

» Είναι ακίνδυνο

» Είναι αποτελεσματικό σε όλες τις περιπτώσεις ανεξαρτήτως μεγέθους έντασης προσβολής

» Είναι μόνιμο και δεν απαιτεί συντήρηση